Jebkuri finansiālie
uzdevumi vienas sistēmas ietvaros